Hessdalen - Mange ser fenomenet kun fra en synsvinkler

tilbake.. Mange oppfattter ting forskjellig

Betrakning av fenomenet fra kun "sitt" fagfelt gir ingen fullstendig løsning


Copyright ©2000 Project Hessdalen. Webmaster : Erling Strand.
Alle kommentarer eller spørsmål om denne web skal sendes til Webmaster
Sist oppdatert 07 May 2002 15:54:13.