Hessdalen - Mange oppfatter en ting forskjellig

tilbake.. Mange ser en ting fra forskjellig synsvinkel

Mange ser forskjellige ting på et fenomen


Copyright ©2000 Project Hessdalen. Webmaster : Erling Strand.
Alle kommentarer eller spørsmål om denne web skal sendes til Webmaster
Sist oppdatert 07 May 2002 15:54:14.