Project Hessdalen logo
HESSDALEN
Holtålen kommune
Landskapsbilder
Kart
Overnatting
Omvisning/Guidetur
Reisebeskrivelse
3D kart
 
FENOMENET
Bilder
Film
Utseende
Observasjoner siste år
Observasjoner tidligere år
Teorier
 
PROSJEKTET
Siste nytt
Artikler
Rapport fra 1984
Prosjektets historie
Foredrag
Prosjektet i TV
   ... radio
   ... aviser
   ... tidsskrifter
 
MÅLESTASJONEN
Live TV - cam1
Live TV - cam2 (NW)
Live TV - cam3 (SW)

Live radar

Alarmer

Bilder 2018
Bilder 2017
Bilder 2016
Bilder 2015
Bilder 2014
Bilder 2013
Bilder 2011
Bilder 2003
Bilder 2002
Bilder 2001
Bilder 2000
Bilder 1999
Bilder 1998

Været
Flytrafikk

Teknisk beskrivelse
Lokalisering

 
PERSONER
Studentgrupper
Studentrapporter
 
ANNET
Hvordan bli sponsor
Linker
 
Antall treff på denne web
Tilbake til startsiden
 
   
Hessdalen Automatiske Målestasjon (AMS) - (1)

neste system

En teknisk beskrivelse av det første systemet i Hessdalen AMS.

Hessdalen AMS, system 1, ble innstallert og satt i drift, i Hessdalen, den 7.August 1998 klokken 22:00.

Kort beskrivelse av virkemåten.
Målestasjonen inneholdt et sort-hvitt CCD-kamera som var koblet til en video-opptager og en datamaskin. Den inneholdt også et magnetometer, som var koblet til en annen datamaskin.

Hvis et lys brått kom inn i synsfeltet til kameraet, ble et alarmbilde tatt, og video-opptageren startet. Alarmbildet ble sendt til denne web på siden siste alarmbilder. Etter ca 12 sekunder ble video-opptageren slått av. Hvis lysfenomenet fortsatt var tilstede, ville et nytt alarmbilde bli tatt, og video-opptageren starter på nytt. Stasjonen målte også forandringer i magnetfeltet, og den tok et bilde hver time, som også ble sendt til denne web.

Litt mer detaljert beskrivelse.
Hessdalen AMS, system 1, inneholdt to datamaskiner, som er koblet sammen i et lokalt datanett (Ethernet):
En Silicon Graphics Indy 100MHz, med IRIX 5.3 operativsystem. og en Pentium PC, 100MHz, med Linux operativsystem. På det samme nettverket var det koblet til en Cisco 1003 ruter, som var koblet opp mot ISDN. Ruteren kobler opp forbindelsen til www.hessdalen.org hver gang den skulle overføre data. www.hessdalen.org er den samme maskinen som hessdalen.hiof.no. Den er lokalisert på Høgskolen i Østfold, i Sarpsborg.

Inn på Indy-maskinen var det koblet et sort-hvitt Panasonic CCTV kamera, type WV-BP310, med en vidvinkel linse (H:107°, V:88°), type WV-LA210C3. I Indy-maskinen gikk det et program som analyserer bilder fra CCTV kameraet. Det programmet bruker ca. 0,8 sekund på analysen, slik at et nytt bilde blir analysert litt raskere enn hvert sekund. Hvis det var en intensitetsforandring i bildet, over en gitt intensitetsforskjell og areal, ville programmet lagre bildet som "alarm-bilde", og starte en videospiller. Denne videospilleren gjorde opptak i litt under 15 sekunder. Alarmbildet ble sendt ut på web med en gang.

Verdien på intensitetsforskjellen og arealet som skulle til for at Indy maskinen skulle ta et alarmbilde, kunne forandres. Dessuten kunne deler av bildet filteres bort fra analyseprogrammet, slik at analysen ikke blir foretatt der. Det er gjort ved at et det er tegnet inn et rødt felt i et maskeringsbilde. Der det røde feltet er vil det ikke bli foretatt analyse.

Indy-maskinen tok også et bilde hver time, og sendte det til web'en.

I Linux-PC'en var et Fluxgate magnetometer tilkoblet et analogkort i PC'en. PC'en målte magnetfeltet i tre retninger,X, Y og Z, hvert minutt. X, som er nord-syd, Y, som er øst-vest og Z, som er opp-ned. Hver hele time beregnet den middelverdien, maksverdi og minverdi på de siste 60 minuttverdiene, i alle tre retninger. Disse verdiene ble sendt til web, hvor de ble presentert via et java-program. Dette java-programmet viste bare de siste 23 timene. Avlesningen (i nanoTesla) var ikke en absolutt verdi. Det er differansen fra en baselinje (som kunne bli forandret). Hovedhensikten med denne målingen var å se om det var noen forandring i magnetfeltet under en observasjon.

Jeg vil benytte anledningen til å skryte av (dengang) student Martin T. Ranang som hadde sommerjobb 1998 med å gjøre ferdig programvaren i datamaskinene. Det fantes ikke noen Linux-driver for det analogkortet vi skulle bruke i Linux-PC'en. Martin laget da en slik driver for det analogkortet.

Hessdalen AMS
 

Hessdalen AMS
Hessdalen AMS 1998

Siste magnetfeltmåling med denne Pentium Linux-PC'en ble gjort den 30. Januar 2001. Det hadde litt tidligere vært et innbrudd i den PC'en, så vi måtte reise til Hessdalen for å rette på dette. Vi la da inn en nyere versjon av operativsystemet, som også hadde bedre beskyttelse mot innbrudd. Vi la også inn den nyeste kjernen i Linux. Det viste seg at den hjemmelagede driveren for analogkortet ikke virket med den nye kjernen. Istedet for å fikle mer med den gamle PC'en, tok vi den med oss. Det var jo en meget gammel PC, så vi forventet at det snart kunne dukke opp hardware feil også.

SGI-maskinen tok de siste timebilder i juni 2002. Oppretting ble gjort i mars 2003, men etter kort tid røk harddisken.


Copyright ©2000 Project Hessdalen. Ansvarlig webmaster : Erling Strand.
Alle henvendelser om denne tjenesten rettes til Webmaster
Sist oppdatert 22 November 2004 19:27:42.

eng-flagg