Observasjon 23 August 1983.


Kart som viser hvor Leif Havik var da han gjorde observasjonen den 23 August 1983


Copyright ©2000 Project Hessdalen. Ansvarlig webmaster : Erling Strand.
Alle henvendelser om denne tjenesten rettes til Webmaster
Sist oppdatert 07 May 2002 15:48:57.